2007
TABLE OF CONTENTSSession I
System Reliability and Quality of Power Energy Services


Studies on the influence of mutual links between aerian lines of high tension on the accuratecy of faulting place determination
F. Erchan, A. Mocanu

Diagnosticarea off-line a întreruptoarelor utilizate în cn transelectrica
I. Manea, P. Dadulescu, O. Tanase, A. C. Ungureanu

Modeling the parametrical reliability of power transformers
I. Felea, C. Secui, I. Boja

Electric switchers parametrical reliability evaluate of an electric energy distribution zone
I. Felea, N. Coroiu, D. Albut

Analiza evenimentelor "ruperea izolatoarelor ceramice suport" din componenta separatorelor rotative de 110 kv

G. Bendea, I. Boja,V. Carp, Ov.Chereches

Experimental researches concerning 110 kv high voltage disconnecting switches damage
V. Carp, N. Coroiu, G. Bendea, A. Goja

Experiment de tratare ulei on line, pe cuva AT 200MVA, cu instalatie CJC V30. Proiect pilot în statia Alba Iulia ST Sibiu
 
V. Zaharescu, D. Morar, B. Guzun, A. Moraru

Probabilistic model based on stock breaking of material resources 

H. Goia, S. Dzitac, M. Carlan

Principles of reability optimization of electric power distribution systems    
I. Lupusor

Study of the welding arc’s transitory processes and their influence on the reability of power distribution system
 
V. Popescu

Determinarea amprentei initiale la întreruptoarele nou montate în statiile de medie si înalta tensiune  
I. Racovitan, I. Ionescu

Analiza performantelor operationale ale sistemului energetic local bihor folosind programul edsa
 
D. Popovici, S. Popovici

Contributii privind analiza fiabilitatii previzionale a echipamentelor hidromecanice din centralele hidroelectrice
H. Cristina
Contributions to implement the reliability centered maintenance at the thermo-electric plants  
I. Felea, S. Dzitac, H. Goia, E. Goia

Session II
Resurse Regenerabile De Energie. Tehnologii Energetice Sustenabile


Biomass energy resource in west balkan countries

K. Popovski, S. Armenski, S. P. Vasilevsk

Experimentul utilizarii unei noi surse primare regenerabile în românia pentru eficientizarea cogenerarii energiei
I. D. Gheorghiu, D. Gligor, A. Carabulea, L. Popper, U. Ion

Thermal processes specific for greenhouses heated with geothermal energy

S. P. Vasilevska, I. Felea

Heating greenhouses with geothermal energy
S. P. Vasilevska, K. Popovski

Study of binary carbon dioxide cycles for low and medium geothermal sources for power production

M. Rosca, O. Gavrilescu, I. Almasan

Cascaded use of the geothermal water at the university of oradea. the scada system
C. Antal

O posibila noua paradigma energetica pentru un mediu nepoluat

I. Corbu

Studies of electrochemical parameters at seawater electrolysis
G. E. Badea, S. Dzitac, L. Meianu, I. Corbu, P. Cret

Promovarea surselor regenerabile de energie - obiectiv major al icemenerg

Gh. Pauna, Gh. Olteanu


The description of renewable energy resources from thermo-technologic metallurgic installations

M. Nicolae, C. Dobrescu, I. Vilciu, B. N. Milea

Study of heat carbon dioxide cycles for low and medium geothermal sources for power production and cogeneration

I. Almsan, M. Rosca, O. Gavrilescu

Managementul automat al functionarii generatoarelor de aer cald cu combustie, destinate vehiculelor rutiere

F. Marcut, M. Jadaneant

Aspecte privind modelarea suprafetelor de schimb de caldura ale generatoarelor de abur
A. Duinea, I. Mircea

Ecological fire protection materials to increase safety in energy equipments
L. Cioroianu, G. Cioroianu, G. S. Damian, A. M. Matei,G. C. Costea

Influenta întreruperii alimentarii cu caldura a locuintelor asupra consumului de energie si asupra conditiilor de confort termic interior
R. C. Dinu, C. Bratu, F. E. Ivan

Solutie alternativa la combustibilii fosili utilizati de grupurile diesel din cadrul sistemelor hibride de producere a energiei electrice în zone izolate

S. Bunda

Tehnologie moderna pentru reducerea gazelor cu efect de sera produse de industria energetica

A. Bolma, D. Bombos, Gh. Bumbac, F. Bacalum, R. Ganea, M. Pitu, M. Bombos,

Cercetari icpe – SICE în domeniul tehnologiilor solare si eoliene

M. Predescu, A. Bejinariu, O. Mitroi, A. Nedelcu

Methods of dimensioning domestic hot water storage systems for residential buildings based on din 4708

V. Tatu

Session III
Evolutia Sistemelor Electroenergetice De Transport Si Distributie


Unbalance propagation at different voltage levels
M. Chindris, A. Cziker, A. Miron,

The estimation of the power losses in electric repartition networks using neuronal articifial networks
Gh. Georgescu, V. Varvara

Consideratii privind calificarea grupurilor energetice pentru asigurarea serviciului putere reactiva în banda secundara de reglaj a tensiunii
V. Vaida

Determinarea influentei legaturilor mutuale dintre liniile aeriene de înalta tensiune asupra exactitatii determinarii locului de defectare.
Erhan F.,Petrov O., Vîlcov Iu.

Evaluarea gradului de afectare a eficientei retelelor electrice de distributie în regim deformant si nesimetric
I. Felea, E. Dale, N. Coroiu, E. Barla

The performance of the iccs-mp is demonstrated through simulation experiments
I. Mircea, S. Victor

Despre analiza puterilor instantanee ale unui sistem trifazat nesimetric
L. M. Matica, R. I. Matica

Power transformer units condition assessment by measurement of the short-circuit impedance
T. Chiulan, B. Popa

Electrical energy quality supply influenced by neutral tratament in electrical networks
M. P. Mircea, M. A. Badea, E. Butoarca

Electrical energy quality indicators
A. Constantinescu, S. D. Grigorescu, M. Covrig,

The development of local dc and ac distribution networks supplied with energy provided by renewable resources
D. Cristian, P. Maior

Controllable series reactive compensation for power systems performance improvement
D. Bica,

Diagramele conditionale ale relatiei generator -retea de transport
D. Zlatanovici, R. Zlatanovici, C. Cicirone, Gh. Olteanu

Modelarea regimurilor de functionare ale echipamentelor electrice
C. A. Ciulavu

Analiza comparativa a solutiilor de compensare serie, respectiv derivatie in cazul retelelor de medie tensiune
L. Dale, R. I. Matica, L. M. Matica

Improving the performance of a protective relay based on dft method
C. Mucichescu, B. D. Guzun

Sistem de telegestiune a energiei electrice consumate
M. Serbnescu, I. Porfire, M. Ghetie

Some aspects for using underground protectors for PVC power cables
Lelak J., Durman V, Packa J.


Session IV
Piata Si Bursa De Energie. Managementul Sistemelor Energetice


Solutii de crestere a eficientei si sigurantei în functionare a termocentralei mintia, în conditiile pietei de energie electrica
V. Vaida

Saving energy posibilities analise using dynamics energy cost
I. Mircea, F. E. Stan Ivan

Corelatia calitate-pret treapta de succes in rentabilizarea holdingurilor energetice
S. Alecu

Modelarea binomului risc-calitate in teoria costurilor marginale
M. Nicolau

The romanian energy efficiency fund: renewable energy sources project financing
M. M. Voronca, M. Cuceru

Solutii de dezvoltare prin holdinguri a sistemului energetic national
C. Balasoiu

Managementul riscului integrat la nivel de companie - principii pentru implementarea incrementala si iterativa
S. L. Voronca

Reingineria resurselor umane prin învatarea, comunicarea si motivarea activitatii creatoare
C. Bucur

A didactical approach in distance learning
V. Cucer, F. P. Vladicescu

Modelling of the human factor using petri nets
L. Bedreaga, C. Constantinescu, B. Guzun

Resursele energetice mondiale si nationale supuse reconfigurarii holistice
A. Malureanu

Indicatori tehnico-economici pentru determinarea eficientei reducerii consumurilor energetice
P. Roscan, D. Roscan

Modele matematice aplicate la evaluarea si optimizarea performantelor sistemelor generatoare de energie electrica cu unitati hidrogeneratoare
I. Felea, H. Cristina

Valorificarea energetica a biomasei
I. Vasiu