leer
CIE ORADEA
Oradea
Description arrow nr. 11 / 2005
Universitatea din Oradea Oradea
2005 PDF Print

TABLE OF CONTENTSSession I
FIABILITATE, MENTENANTA SI DIAGNOZA ÎN ENERGETICA


Analiza eficientei actiunilor de modernizare a statiilor electrice de distributie
I. FELEA, N. COROIU, C. SECUI, I. BOJA

Power transformer protection past, present and future
AL. VASILIEVICI, FL. BALASIU, GH. MORARU

Influenta gradului de solicitare asupra starii uleiului electroizolant din transformatoarele electrice de putere
I. FELEA, N. COROIU, I.BOJA

Unele aspecte privind considerarea criteriului „n-1” în activitatile de dezvoltare si de exploatare operativa a retelelor electrice
M. STEIN, G.LAVROV, D. ANASTASIU

On the CMM Approach for TQSEM

G. ALBEANU, FL. POPENTIU-VLADICESCU

Stabilirea functiilor de distributie pentru principalii indicatori de fiabilitate în cazul reprezentarii normale a datelor primare
D.C.SECUI

Evaluarea fiabilitatii operationale a retelei de medie tensiune din cadrul municipiului Oradea 
I. FELEA, I. STOICA, I. BOJA, D. ALBUT-DANA

Solutii pentru prelungirea duratei de viata a transformatoarelor si autotransformatoarelorp;

V. ZAHARESCU, D. MORAR, B. GUZUN

Monitorizari ale factorilor de mediu în ST Sibiu   
V. ZAHARESCU, D. MORAR, B. GUZUN

Strategii în elaborarea aplicatiilor –program pentru întocmirea si optimizarea bilanturilor energetice
 
M. LOLEA, E. DALE, Eva BARLA, V. MOLDOVAN, D.DANA

Aspecte privind fiabilitatea sistemelor informatice din componenta S.E.N: impuse de reingineria tehnologica  
I. R. PACUREANU, C. PADURARIU

The behaviour of the electric properties of the solid dielectrics at low temperatures  
M.E. ARDELEANU

Preocupari privind analiza fiabilitatii sistemelor de protectie si automatizare utilizate în SEE

D. ALBUT-DANA

Influenta caracteristicilor constructive ale electrozilor asupra marimilor electrice proprii prizelor de pamânt multiple
M. LOLEA, D. DANA, Eva BARLA, Ildiko CABA

Retehnologizarea generatoarelor de mare putere din cadrul CTE Mintia
N. CODREANU

Retehnologizarea sistemului de excitatie al generatoarelor sincrone din CTE Mintia
N. CODREANU

Fundamentarea deciziei optime, privind mentinerea în stoc a unei cuple hidraulice tip CH 500. Un model Elmaghraby.

M. CÂRLAN, H. GOIA, E. GOIA

Testarea reprezentativitatii unui esantion statistic privind distributia Gauss a timpilor de efectuare a unor lucrari de mentenanta la un transportor cu banda. Analiza de caz: banda 7 a CET 1 Oradea.

H. GOIA, M. CÂRLAN, E. GOIA

Asupra particularitatilor functionale ale filmului de lubrifiant din lagarele agregatelor hidroenergetice în vederea diagnozei tehnice a acestora

M. VERES, I. PANTEA

Stabilitatea hidrodinamica a filmului de lubrifiant în lagarele hidrodimamice

M.VERES

Un model decizional stochastic privind oportunitatea practicarii mentenantei la un transformator de putere

M. CÂRLAN, I. DEMENI, A. BLAGA

Structuri avansate IT&C integrabile în sectorul electroenergetic

M. LOLEA, V. MOLDOVAN, Eva BARLA, D.DANA

Adoptarea de solutii avansate de control, în scopul cresterii performantelor
V. BRÂNZEA, A. LENGYEL

Cresterea sigurantei în functionare a grupurilor energetice cu ajutorul sistemelor de protectii digitale
SV. BRÂNZEA, A. LENGYEL

Despre circulatia de puteri retele electrice functionand in regim sinusoidal nesimetric

L. M. MATICA

Evaluarea statistica a cheltuielilor de mentenanta pentru echipamentele din see bihor
B. IONEL, CS. ATTILA

Session II
MANAGEMENTUL SI EFICIENTA SISTEMELOR ENERGETICE


Reingineria riscului holistic
A. CARABULEA

Modelarea riscului energetic la nivelul proiectarii centralelor si retelelor electrice.
I.D. GHEORGHIU

Calitatea factorului uman, premiza de evitare a riscului energetic
C. FLORESCU

Riscul managerial în conducerea holdingurilor energetice 4. C. BALASOIU
C. BALASOIU

Riscul pietei de energie electrica
I. TANASE

Sisteme inteligente pentru monitorizarea riscului energetic
D. RADA

Riscul activitatilor comerciale din Sistemul Energetic National
L.POPPER

Riscul nuclear modelat în conceptia arhemo-sistemica
D. BÂGU

Cuantificarea riscului la nivelul exploatarii centralelor electrice
A. BUNESCU

Riscul incendiilor în viziune holistica
S. POPESCU

Riscul investitiilor nucleare
D. POPESCU

Riscul afacerilor energetice cu aplicare la dezvoltarea pietei de energie
A. CARABULEA

Corelatia risc-calitate din cadrul sistemelor energotehnologice
C. CINCA

Pilotajul corporatiilor sensibile la risc
C. VÂJÂEAC si B. COSTACHE

Riscul noncalitatii proceselor de asigurare modelat în teoria costurilor
M. AVRAMESCU si M. BADEA

Prognoza resurselor energetice în conditii de risc
A. MALUREANU si C. BUCUR

Conceptia holistica aplicata la construirea strategiei de producere si utilizare a resurselor energetice
P. TUDOR

Teoria generala a riscului holistic reflectata în modele ale cercetarii operationale
I. MOCANU

Ingineria softurilor sensibile la risc
C. MOCANU

Comertul electronic dezvoltat în conditiile riscului sistemelor integrate cu piata concurentiala
C. IORDACHESCU

Marketingul computerizat aplicabil economiei digitale
A. PURCAREA

Decizii fuzzy si nonfuzzy la nivelul sistemelor energetice integrate cu piata de energie
M. DUMITRESCU

Modelarea calitatii în conceptia matematica a excelentei industriale
S. IONESCU

Riscul la nivelul companiilor cu flux continuu
C. VLAD

Modelarea Dezvoltarea Durabila a Sistemelor de Energie în conditii corelate risc –catastrofa-haos
M. DOBRIN

Modele ale sistemelor de comunicatie audio-vizuale sensibile la risc
A. CANCESCU

Modele de management comparat aplicabile firmelor transnationale
A. CANCESCU

Un posibil parteneriat public-privat pentru constructia si exploatarea unui aeroport regional
A. CANCESCU

Descriptori dinamici ai marilor sisteme în conceptia dezvoltarii durabile
ROBERT SERBAN

Factorii de risc în privatizarea companiilor aeriene
A. FRÂNCU

Sisteme informatice pentru managementul riscului
I.D. GHEORGHIU, C. CINCA, A. CARABULEA, I. MOCANU

Sisteme expert pentru monitorizarea riscului holistic
A. CARABULEA, C. CINCA, I. MOCANU

Sisteme expert pentru monitorizarea riscului energotehnologic
A. CARABULEA, L.POPPER, I. MOCANU

Sisteme expert pentru monitorizarea si diminuarea riscului total în conceptie holistica
A.CARABULEA, O. FRÂNCU. I. MOCANU

Sisteme expert hibride pentru studiul mentenantei echipamentelor energetice în conceptia managementului performant
A. CARABULEA, I.D. GHEORGHIU, C. PADURARIU

Matematica asigurarilor holistice
M. AVRAMESCU si M. BADEA

Modelarea reparatiilor energetice în conceptia grafurilor de fluenta
M. POPESCU

Calitate si risc în proiectarea obiectivelor energetice de mare putere
M. NICOLAU

Sisteme informatice de pilotaj al centralelor electrice spre ordinul de merit economic
E. GOTHARD, D.O. DRAGOI

Sisteme neuroexpert de conducere a grupurilor energetice
A. BUNESCU, P. TANASE

Empatie si distanta la nivelul resurselor umane
C. RADUTI

Optimizarea sistemelor energetice în conceptia algoritmilor evolutivi
A. CARABULEA si I.R. PACUREANU

Managementul culturii organizationale
V.CARP, Doina LOBONT

Structuri avansate IT&C integrabile în sectorul electroenergetic
M. LOLEA, V. MOLDOVAN, Eva BARLA, D.DANA

Adoptarea de solutii avansate de control, în scopul cresterii performantelor
V. BRÂNZEA, A. LENGYEL

Cresterea sigurantei în functionare a grupurilor energetice cu ajutorul sistemelor de protectii digitale
V. BRÂNZEA, A. LENGYEL

Session III
Tehnologii moderne de generare a energiei electrice si termice

Conceperea unui ejector în varianta radiala si stabilirea corespondentelor dintre sectiunile de curgere semnificative pentru varianta axiala si cea radiala
I. ALMASAN

Realizarea unui ejector axial, a unui ejector radial reglabil si organizarea standului pentru încercarea lor comparativa
I. ALMASAN

Modularea punctelor termice
I. PANTEA, C. IANCU, D. CRACIUN, M. POPA

Coroziunea cuprului acoperit cu staniu sub actiunea ciclica a aburului
T. BADEA SI G. E. BADEA

Reducerea impactului asupra mediului ambiant prin îmbunatatirea vidului la condensatorul blocului energetic nr.8 de 315 MW din S.E. ISALNITA
C. DITESCU, A. A. GHENEA, I. ILIE

Preocupari pentru o productie ecologica la S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.
C. DITESCU, I. ILIE, A. A. GHENEA

Consideratii privind conducerea punctelor termice
I. PANTEA. M. VERES, O. GAVRILESCU

Sistemul SCADA de monitorizare a energiei termice
M. VERES. I. PANTEA, O. GAVRILESCU

Conducerea automata a punctelor termice
I. PANTEA , Carmen IANCU, D. CRACIUN, M. POPA

Abordarea energeticii surselor regenerabile în România, ca punte de legatura între capitolele Energie si Protectia mediului din Acquisul comunitar
M. LOLEA, Eva BARLA, A. BLAGA, D. DANA

Perspective ale utilizarii potentialului geotermal în regiunea”Tara Beiusului”
M. LOLEA, A. BLAGA, Eva BARLA, D.DANA

Fundamentarea deciziei optime, privind mentinerea în stoc a unei cuple hidraulice tip CH 500. Un model Elmaghraby.
M. CÂRLAN,H. GOIA, E. GOIA

Testarea reprezentativitatii unui esantion statistic privind distributia Gauss a timpilor de efectuare a unor lucrari de mentenanta la un transportor cu banda. Analiza de caz: banda 7 a CET 1 Oradea.
H. GOIA, M. CÂRLAN, E. GOIA

 
Oradea
Oradea Oradea Oradea
University of Oradea / Faculty of Energy Engineering and Industrial Management
Department of Energy Engineering
Creative Commons License